Sustainable Impact

Wat verstaan wij onder Sustainable Impact? Je leest het in dit hoofdstuk.

Sustainable Impact

Bij sustainability denken veel mensen aan klimaat en milieu. Bij sustainable impact gaat het inderdaad over klimaat, maar dat niet alleen. Sustainable Impact staat voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Het staat voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van zowel milieudoelstellingen als sociale doelstellingen. Het gaat ook over het leveren van een sociale bijdrage. Dus: hoe wij met met onze collega's, klanten en opdrachtgevers een positief effect hebben op mens en maatschappij. Het verschil tussen resultaat en gevolg (impact) is daarbij van belang. Het directe resultaat van acties verschilt van de langetermijngevolgen die daaraan vasthangen. Het resultaat is dat een x-aantal mensen aan een baan wordt geholpen, maar de effecten kunnen veel groter zijn. Zo'n groter effect kan zijn dat de werkloosheid daalt en de economie groeit.

Sustainable impact gaat om anders denken en duurzame verandering teweegbrengen. Een belangrijk onderdeel van sustainable impact zijn mensen. Het is daarbij belangrijk je te realiseren dat niet iedereen gelijke kansen heeft. Wij streven samen naar een toekomst waarbij iedereen meedoet. Sustainable impact is een continu proces. De Welten Groep speelt een rol in de oplossingen van maatschappelijke problematiek behorend bij de thema's Klimaat, Kansengelijkheid en Vitaliteit. Wij blijven ons daarom ontwikkelen, zodat iedereen mee kan (blijven) doen.

DOELEN


Sustainable Development Goals

Ambitie

Als Welten Groep hebben we de ambitie om onze organisatie, medewerkers, klanten en de samenleving wendbaarder en weerbaarder te maken. Deze ambitie willen we omzetten in daden. Maar, waar te beginnen? Welke uitdagingen spelen er in de maatschappij waar we aan kunnen bijdragen? Een mooi anker hiervoor zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Doelen van de VN

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen die liepen tot 2015. Tijdens de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd er voor het eerst gesproken over 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen'. De SDG's.

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de VN, waaronder Nederland. Deze doelen ontstonden op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. De SDG's hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuvraagstukken. Er zijn dus verschillende doelen afgesproken om een betere plek te maken van de wereld. De SDG's hebben betrekking op alle landen in de wereld en gelden dus ook voor ons. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is er nog veel werk aan de winkel. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de klimaatcrisis.

WAT DOET DE WELTEN GROEP?


Welten Groep en Sustainable Development Goals

De Welten Groep kan impact maken op een groot aantal Sustainable Development Goals (SDG's). Al deze ontwikkelingsdoelen zijn uiteindelijk terug te leiden naar drie thema's die voor ons belangrijk zijn:

- Kansengelijkheid vergroten - Vitaliteit vergroten - Klimaatverandering tegen gaan

Benieuwd op welke Sustainable Development Goals wij al actief zijn? Bekijk het via onderstaande button.