Klimaat

Wat speelt er in de maatschappij en wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? Je leest het in dit hoofdstuk. Uiteraard leggen we je ook uit wat de Welten Groep doet rondom klimaatverandering.

Klimaatverandering

Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de temperatuur op aarde waardoor het klimaat veranderd. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.

In deze video legt Reinier van den Berg (meteoroloog en bekend van het RTL 4 weer) uit hoe klimaatverandering tot stand komt en welke gevolgen dit heeft voor onze economie en leefomgeving.

Aanpak klimaatverandering

Volgens wetenschappers beheersen we klimaatverandering als we de temperatuurstijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 drastisch is verlaagd. Dat gaat niet vanzelf, daar zijn forse maatregelen voor nodig. Een belangrijke stap in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, is het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Maar liefst 195 landen, waaronder Nederland, sloten een internationaal verdrag waarin afspraken staan om klimaatverandering tegen te gaan.

Op 28 mei 2019 is in de Eerste Kamer de Klimaatwet aangenomen. De Klimaatwet dient als kader voor het nationaal klimaatakkoord. In de wet staan de nationale klimaatdoelstellingen:

  • Een vermindering van 49% van de uitstoot van broeikasgas in 2030 ten opzichte van 1990.
  • Een vermindering van 95% van de uitstoot van broeikasgas in 2050 ten opzichte van 1990.
  • 100% broeikasgas-neutrale elektriciteit in 2050.

WAT DOET DE WELTEN GROEP?


Welten Groep en Klimaatverandering

Als Welten Groep zijn we al een aantal jaar actief op het gebied van klimaatverandering. Zo is duurzaamheid een belangrijk thema in het opleidingsaanbod van Dukers & Baelemans. Eén van de opleidingen op het gebied van van duurzaamheid is de e-learning Adviseur Duurzaam Wonen. Maar, we leggen niet alleen aan financieel adviseurs uit wat zij kunnen doen. In ons mobiliteitsbeleid en bij onze nieuwe huisvesting houden we rekening met onze impact op het klimaat. Wat we precies doen, lees je via onderstaande buttons.